6. ruj 2012.

Sistematsko degradiranje pravnog okvira zaštite?"Priroda mora da bude svetinja, trajna nacionalna zaostavština kao preduslov za opstanak nacije, a ne mesto za laku zaradu."
Lidija Amidžić
* direktorka Zavoda za zaštitu prirode
smenjena povodom afere Stara planinaDa li je u zadnjih nekoliko godina postojao direktan plan sistematskog degradiranja pravnog okvira zaštite prirode u Srbiji i to uoči (i unatoč) demokratskih procesa vezanih za priključenje Evropskoj Uniji ili je to jednostavno bio neminovni scenario podstaknut svetskom ekonomskom krizom? Ma šta da je, crta administriranja prirodnim resursima na zamišljenom grafikonu u svakom slučaju vidno pokazuje nadole. Da li će promena vlasti i restruktuiranje diplomatije doneti promenu?

Do skorašnje promene vlasti u Srbiji kompletna administracija vlade bila je čvrstog stava da Srbija ispunjava sve zahteve potrebne za uključivanje u Eurointegracije. Bitan element ovih zahteva je ispunjavanje evropskih normi po pitanjima zaštite prirode – glavobolja za svakog savesnog i manje savesnog političara. Srbija se obavezovala da obezbedi određen postotak stvarno zaštićenih prirodnih dobara (merljivo dobrog ekološkog stanja), proporcionalan ulaganjima okolnjih zemalja u priključenju. Zatim da primeni evropske norme na konzervaciju i revitalizaciju predela, da izmeni i uskladi svoje zakone, kao i da demokratizuje društvo do te mere da obezbedi prava učešća građana u pratećim odlukama. Kao kruna procesa donedavni ministar "čovekove sredine" dao je više izjava kako je saradnja ministarstva i civilnog sektora u Srbiji odlična. Ovde nećemo ulaziti u analizu toga i celokupnog stanja, ali ćemo se pozabaviti bitnim segmentom koji najupečatljivije reflektuje stvarno stanje.

U ovom blogu izneću nekoliko hronoloških činjenica koje dokazuju koliko se u stvari od početka tzv. demokratizacije Srbije išlo koracima unazad umesto unapred i koliko je drastično prirodno nasleđe Srbije u legislativno-administrativnom smislu dovedeno u opasnost. Promene su uglavnom uslovljene i opravdavane recesijom i lošom finansijskom politikom prethodnika, ali da li je stvarno samo to u pitanju i da li su te izmene zaista bile neophodne? Obradio sam 22 dešavanja. Datumi spiska su orijentativni.

- novembar 2007. Resori čovekove sredine su relativno dobro razrađeni sa dobro pokrivenim nadležnostima. Sistem zaštite prirode na čelu sa tada još "Ministarstvom zaštite životne sredine" još nasleđen iz najkrvoločnije i najnedemokratskije prošlosti kako-tako funkcioniše, ali se resoru dodaje resor nauke i imenuje se u "Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije"

- april 2008. "Ministarstvo zaštite životne sredine" se 22. aprila, na svetski Dan planete Zemlje još tako zove, ali se sredinom te godine iz imena ministarstva vadi reč "zaštita" i time iz samog resora, koji unatoč svoj terminologiji vezanoj za "nadležnosti na rešavanju problema očuvanja životne sredine" od ovog momenta može da znači bilo šta. Čak i "životnu sredinu" samih ministara i političara...

- jul 2008. Dr. Oliver Dulić iz DS-a preuzima ministarstvo. "Isprovocirana elementarnom nebrigom državnog vrha kao osnovnog donosioca odluka i iskazanim nerazumevanjem problematike i zahteva životne sredine kao jednog od elementarnih uslova zdravlja ljudi i kvaliteta života uopšte, a polazeći od osnovnih principa evropskih integracija" NVO peticija za promenu naziva iz "Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje" u samostalno "Ministarstvo životne sredine i održivog razvoja".

- septembar 2008. Kabinet ministra Dulića radi punom parom nakon izmene naziva resora u "Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja" čime su spojene dve najkontradiktornije strane polariteta i stavljena najkriminalnija oblast u Srbiji u senku zaštite prirode (ili iznad u prioritetu odlučivanja po principu strategijske važnosti). Ovim je poslata poruka da ulaganjima u infrastrukturu ne sme i ne može da stanu na put priroda i njeni glupavi ljubitelji, pa čak i da u imenu ministarstva stoji ispred. Kao školska šema posledica sledi kulminacija dešavanja na Staroj planini.

- oktobar 2008. Ponovo izmena* – kao šlag na torti i rudarstvo se kači na ekologiju, pa je pun naziv "Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja". Samo se pitam zašto i lovstvo nije dodato pa bi naziv bio još zanimljiviji: "Ministarstvo životne sredine... i lova" ;-) Ali u stvari nadodato je rudarstvo da bi se lakše rešavale inače zakonski komplikovane procedure eksploatacije sirovina na zaštićenim dobrima ili da bi se imala puna kontrola nad resorima čiji napredak "ugrožava" zaštita prirode. [*zabunu povećava da je samo ministarstvo potpisivalo zvanične dokumente i davalo izjave za medije "bez rudarstva" i u periodu kada je ono bilo u zvaničnom nazivu.]

- god. 2009. Jedan drugi resor koji u tom periodu nosi naziv "Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede" takođe pokriva širok spektar vezan za prirodne resurse, dok postoji jasna "siva" zona na poklapanju nadležnosti ministarstava. (*U praksi su u ovom periodu organizacije koje se bave ekološkim pitanjima trpele smetnje u radu i realizaciji svojih aktivnosti kada se ograđivalo i jedno i drugo ministarstvo da pojedini poslovi nisu u njihovoj nadležnosti i prebacivali "loptu" jedni na druge.)

- januar 2010. UN proglašava ovu godinu Godinom biodiverziteta. Naše nadležno ministarstvo ne reaguje ni na kakav način.

- jul 2010. Ili ipak, sa malim kašnjenjem... i to po obavezi. Na sajtu Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (sekretarijat CBD) pojavljuju se izveštaji Srbije (I, II i III izveštaj), jer Srbija ima obavezu, kao članica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, da daje ove izveštaje. Na žalost prvi izveštaj nije ništa drugo no kancelarijska ekologija – prepisivanje podataka Zavoda za zaštitu prirode kao i već zastarele knjige "Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja". Dalje, ovi izveštaji – umesto o biloškoj raznovrsnosti – iznose detalje o deponijama, zagađenosti vazduha, značajnim energentima, a ne pišu gotovo ništa o eventualnoj praktičnoj zaštiti vrsta i staništa u Srbiji (iako se takvi projekti redovno sprovode, uglavnom od strane civilnog sektora). Na istoj strani sajta CBD na kojoj se nalaze izveštaji, nalaze se i nacionalne strategije zemalja članica i akcioni planovi za biodiverzitet – Srbija još uvek nema ovaj dokument.

- septembar 2010. Još ne postoje administrativni kapaciteti neophodni za sprovedbu Natura 2000 mreže u Srbiji. Da bi se ispunili razni pravni akti koje Natura 2000 sa sobom nosi, država koja želi postati članicom EU mora odrediti nadležna tela i dati svoj predlog za sprovedbu te ekološke mreže na svojoj teritoriji.

- oktobar 2010. Crna vremena u ekološkom kalendaru Srbije. Usvaja se od strane Vlade Republike Srbije famozni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Nacrt predloga zakona iznesen je pred javnost bez ikakvih konsultacija sa civilnih sektorom i zakon se kasnije usvaja uprkos žestokom protivljenju od strane civilnog sektora koji tokom procesa šalje ministartvu protest uz detaljno pisano obrazloženje. Oko dokumenta ujedinjuje se najveći broj NVOa u novijoj istoriji Srbije – potpisalo ga je 35 organizacija a podržalo ukupno preko 60.
Najsporniji su član 13 koji se odnosi na zaštićena prirodna dobra i kojim se zakon – rečima protivnika izmena – menja u akt usmeren ka zadovoljavanju megalomanskih potreba biznis-sektora na (inače neprihvatljivo malom) delu teritorije Srbije na kome se nalaze najočuvanije prirodne vrednosti i koji je do tada uživao zakonsku zaštitu, kao i članovi 4 i 55 koji se odnose na transpoziciju EU Direktive o staništima i o pticama. Izmena zakona je svakako parlamentski progurana, kao dodatna legislativna potpora npr. uništavanju Stare planine ili "po strateškoj potrebi" smanjivanju zaštićenih dobara.

- januar 2011. Na osnovu odluke Desete konferencije država članica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti Ujedinjenih Nacija održane u Nagoji, 18-29. oktobar 2010 Generalna skupština UN je rezolucijom 65/161 proglasila narednu Dekadom biodiverziteta 2011-2020. Reagujući na vest ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja inicira osnivanje Nacionalnog komiteta za sprovodenje aktivnosti u okviru Dekade biodiverziteta 2011-2020. Bilo je vreme da i naša vlada reaguje na trendove u ekologiji obzirom da se iz dokumenta Životna sredina u Evropi – stanje i izgledi 2010. Sinteza (SOER 2010 Synthesis, EEA publication, nov. 2010) vidi da ni globalno nije mnogo urađeno do 2010. godine.

- februar 2011. Neočekivano i brzo vlada Srbije donosi akt sa zvučnim nazivom "Strategija za biološku raznovrsnost Republike Srbije sa akcionim planom". Ne zna se koliko se praktično otišlo dalje od tog draft nacrta strategije koji je dostupan za skidanje na ovom linku, ali je informacija o projektu dostupna na stranici Serbia United Nations Development Programme.

- mart 2011. Ukida se Ministratvo Nauke, na šta žestoko reaguje celokupna akademska javnost – više od 5000 naučnika, profesora i studenata u aprilu potpisuje peticiju kojom zahteva formiranje ministarstva nauke u novoj vladi Srbije. Iz medija: "Nauka je ukinuta u Srbiji. U martu 2011, nakon rekonstrukcije, izabrana je nova Vlada Srbije u kojoj je najednom ukinuto Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj. Ceo resor je bez jasnog povoda pripojen Ministarstvu prosvete. Pre toga, tokom 66 godina, resorom nauke je neprekidno upravljano iz fondova nezavisnih od ministarstva prosvete."

- april 2011. Pozivanjem na recesiju se restruktuiranjem kadra ukida Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj što takođe izaziva opšte nezadovoljstvo jer je ova ustanova najviše ulagala u projekte na području Vojvodine.

- novembar 2011. Eksperti ministarstva razrađuju tzv. Strateški akcioni plan za primenu Arhuske konvencije (*Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine). Proces donošenja i ovog dokumenta je propraćen od strane civilnog društva koje izražava zabrinutost u vezi primene istog. U NVO sektoru smatraju da stvarna primena Arhuske konvencije u Srbiji neće krenuti do završetka pregovora o priključenju EU, a dotle će kapitalne investicije naročito na polju energetike u praksi davati zadnju reč i primena Arhuske konvencije će se zanemarivati u RS.

- januar 2012. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sa tzv. Radnom grupom za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u Republici Srbiji kao dela nacionalne ekološke mreže donose predlog "Akcionog plana za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u republici Srbiji" kao okvirni dokument za period 2011-2020. Grupa NVO-a opet šalje svoje komentare i sugestije nadležnima, dok sam predlog, kao ni kasnije usvojena verzija nisu dostupni javnosti u elektronskoj formi.

- mart 2012. Dolaze još jedni izbori koji mnogo obećavaju propaćenom i letargičnom narodu. Predlog od strane resornih odbora stranaka da se nakon izbora reši administrativna zbrka nastala u prošlom periodu i ponovo formira posebno ministarstvo za poljoprivredu i posebno za zaštitu čovekove sredine koja će međusobno sarađivati.

- maj 2012. Najava (sa ciljem da stvori nesigurnost u uspešnost izbora?) o potpunom ukidanju sektoralnog ministarstva s tim da će poslove koji su mu u prethodnom periodu bili povereni obavljati Ministarstvo zdravlja.

- jun 2012. Uspostavljenjem novog režima u Srbiji od ove godine resor dobija naziv "Ministrastvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine".
Među svojim prvim radnim zadacima novi predsednik Srbije Tomislav Nikolić učestvuje na (neuspešnoj) Konferenciji Ujedinjenih nacija o održivom razvoju Rio+20.

- jul 2012. Predlogom Zakona o ministarstvima (koji na prvim sastancima Narodne skupštine izaziva žestoku raspravu) u novoj vladi najmanje tri resora će se baviti životnom sredinom (v. Član 14. i 16.) – pre svega već pomenuto "energetsko" a drugo će se zvati "Ministarstvo prirodnih resursa..." zajedno sa već dobro poznatim "Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede".

- avgust 2012. Na teritoriji Vojvodine osim ustanovljenih ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (nadležnosti uključuju veterinarsku, fitosanitarnu i poljoprivrednu inspekciju), zdravlja (zdravstvena inspekcija), energetike, razvoja i zaštite životne sredine (barem je termin "zaštita" vraćen na mesto!!) i prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i dalje je u funkciji jedan broj službi koje pripadaju sekretarijatima AP Vojvodine: npr. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (nadležnost npr. zaštita ribljeg fonda), Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (sanitarna inspekcija), Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (šumarsko-lovna inspekcija  i privredna inspekcija).

- 15. avgust 2012. Verovatno najcrnji datum u ekološkoj istoriji Srbije: kao epilog serije navedenih "demokratskih" promena, na zakonski zakazanoj javnoj raspravi u javnim prostorijama SO u Prijepolju (u zgradi Opštine Prijepolja) pretučeni su ekološki aktivisti i sprečeni da demokratski iznesu svoje primedbe vezane za procenu uticaja na životnu sredinu HE na Limu...

Šta da se kaže – već samo ovlaš analiza spiska odaje sistematski i neslučajan proces degradacije resora a time i prirode Srbije. Da li ovakva planska destrukturalizacija ministarstva "čovekove sredine" i degradacija Zakona o zaštiti prirode doprinosi razvoju biodiverzitata na način koji je položen u dokumentu "Strategije za biodiverzitet"?
Ove izmene i nestabilnosti su fatalne po diverzitet umesto da ga Srbija po obavezi prema EU učlanjenju učvršćuje. Bez jakog "Ministarstva čovekove sredine" (ma šta to značilo) nema ulaska u Evropsku Uniju, jer nema pregovarača i ustanove koja u realnom vremenu vodi procese. I ne bude li mreže Natura 2000 sa više od 10% teritorije pod zaštitom (nasuprot ponuđenih jedva 6%) – ništa od integracija. Vraćamo se na početak...?


Pročitaj
*Svi bi da grade gde je zabranjeno
- Krvavi kilovati
- Agonija stare planine

0 Komentari:

A blog többnyelvű, de nem minden nyelven található ugyanaz a tartalom. Próbáld a lenti fordítót.

The Blog is in three languages, but not all posts are translated. Use the translator when needed.

English posts Clanci na srpskom! Magyar cikkek