1. pro 2012.

Tri sati po Fruškoj gori...

...s najbojim poznavaocem planine, Dragišom Savićem


Stižem u kancelariju Nacionalnog Parka Fruška gora u oko 11 časova, u petak, 30. novembra. Prvi susret i nije prvi, jer se družimo preko Foruma za biodiverzitet već duže od godinu dana.
Kao radnik parka, danas Dragiša ima zadatak da slika krave koje zalaze na područje rasadnika i oštećuju sadnice. Čuvar parka nije u stanju da ih dobro slika, jer je potraban dokaz u vidu markera sa brojem u ušima. Zato je potreban pravi fotograf. Krećemo vozilom parka oko pola 12 (a ja saputnik nenamernik ili radije namernik ).

Neštinska ada sa Fruškom gorom
Lokacija gde idemo je prelepa obala Dunavca kod Neštinske ade, blizu Hrvatske granice. Predeo sa Fruškom gorom u pozadini je lep, istina obala je malo opustošena sečom topola i vrba. Ali i ovako pred zimu se vidi da su prostrane livade u pitanju, ponegde pošumljene, ponegde ostale prirodne slatine sa šibljacima gloga (Crataegus monogyna) i trnjine (Prunus spinosa). Vredelo bi doći i u proleće."Ova ada ti je dugačka 10 kilometara!" – obznanjuje kolega lovočuvar, dok Dragiša traga za kravama: "Nezahvalan ti je ovo posao... nekad moram da trčim i slikam ono što naruče, ne samo što mi se sviđa..." Ovaj put, krave zašle na područje parka... gazda tvrdi da nisu njegove, pa moraju da budu slikane kao dokazni materijal. Evo male foto-reportaže događaja:

Kaj vi hoćete od nas? (Susečka krava)
Šefe, koje krave su u pitanju?
Poslali ga iz firme da slika krave, a on malo-malo pa traži gljive.
A ne, tu je u stvari u zasedi...
E, ovo sam tražio – to već nosimo kući...
Dragiša i krave

Nastavak vremena provodimo u slikanju gljiva. Ipak je kasna jesen, njihova sezona. "Kada sam pre šest godina stigao u park, gljive Fruške gore bile su nepoznanica" – će Dragiša. Od tada nađeno je više od 300 vrsta. Nisu sve gljive za slikanje, naprimer ako se nađe bukovača (Pleurotus ostreatus), ona ide u čorbu – i ovom prilikom smo bili nagrađeni buketom iste. Inače delovi svih gljiva se šalju na mikroskopsku analizu da bi se tačno saznalo o kojoj vrsti se radi.

Ova godina je naročito dobra za gljive...
Profi-fotograf se ne ustručava pokleći pred svojim modelom

U preostalih sat vremena lufta, svraćamo do hranilišta grabljivica iznad 300 m nadmorske visine, u dubini Parka. Tu već ne može svako, na putu nas čeka rampa, a prolazimo i pored čuvara koji nadgledaju tovarenje drva. Orlovi – ovaj put njih osam – su odmah znali da smo tu, nisu glupi da priđu svom najvećem i jedinom neprijatelju, čoveku. Uslovi vidljivosti nisu baš bili na moj račun, pa sam mojom skromnom opremom samo ovo stigao slikati:

Prvo sam snimio ovo...
...a ovo je "najbolji" snimak koji sam napravio
Belorepan (Haliaetus albicilla) posmatra sa pristojne udaljenosti

Na fotografijama ispod se vidi efekat koji se dobija zumiranjem (jeftinih) spektiva – drastično se gubi na svetlosti i time boji i jasnoći, pa slika izgleda ko u sumrak. Jasno je da je digiskopija sport onih koji nemogu da prate razvoj (i cenu) tehnike. Ipak, obzirom da su to slike orlova u divljini – mogu biti više nego zadovoljan.
Zumiranjem se kod digiskopije gubi na oštrini
Mlad primerak


U povratku sa planine sledilo je još malo pužarenje, i ostalo je vremena za nekoliko lokalnih čudaka:

Polugoli puž (Daudebardia rufa) sa ruderalnom kućicom
I jedan od "redovnih" golaća

A ovo sam već slikao po povratku, u Subotici, gde me je sačekala lepa kišica:

Mala paprat (Asplenium trichomanes)...
između cigala crkve

Lep teren, ozirom na doba godine...

26. stu 2012.

Lista mekušaca Srbije 2 – slatkovodniFilum: Mollusca, Klasa: Gastropoda – slatkovodni puževi
Acroloxidae | Bithyniidae (ex Paludinidae) | Emmericiidae | Hydrobiidae | Hydrobiidae (ex Orientalidae) | Hydrocenidae | Lymnaeidae | Melanopsidae | Neritinae | Physidae | Planorbidae | Planorbidae (ex Limnaeidae) | Valvatidae | Valvatidae (ex Paludinidae) | Viviparidae

Filum: Mollusca, Klasa: Bivalvia – školjke
Dreissenidae | Margaritiferidae | Sphaeriidae | Unionidae

(crvena) = targetne vrste
(plava) = alohtone vrste
(*) = alternativni nazivi
(?) = takson verovatno ne živi u Srbiji ili nije dokazan
(DD) = zvanično nedostajući ili neprovereni podaci


Ancylus fluviatilis

Filum: Mollusca, Klasa: Gastropoda – slatkovodni puževi

Acroloxus lacustris
Bithynia hambergerae
Bithynia leachii (Mali vodeni puž*)
Bithynia montenegrina
Bithynia radomani
Bithynia schwabii
Bithynia skadarskii
Bithynia tentaculata (Vodeni puž*)
Bithynia walderdorffii
Bithynia zeta
Emmericia expansilabris – u toplim kraškim izvorima – endem balkanski – DD
Adriohydrobia gagatinella – endem balkanski
Antibaria notata 
Bracenica spiridoni – endem
Bythinella (schmidti) dispersa – endem
Bythinella drimica
Bythinella drimica alba – Prilog1 – endem
Bythinella (opaca) luteola – Prilog1 – endem
Bythinella nonveilleri (Slatkovodni pužić) – Prilog1 – stenoendem Srbije
Bythinella pesterica (Slatkovodni pužić) – Prilog1 – stenoendem Srbije
Bythinella serborientalis (Slatkovodni pužić) – Prilog1 – endem
Bythinella taraensis – ?
Hauffenia plana – endem
Hydrobia cattaroensis 
Hydrobia declinata – endem balkanski
Iglica (Raphica) illyrica – Prilog1 – endem
Lanzaia vjetrenicae
Lanzaia vjetrenicae vjetrenicae – ?
Lithoglyphus apertus – Prilog1
Lithoglyphus naticoides
Litthabitella chilodia
Paladilhiopsis serbica – endem
Paladilhiopsis tarae ?
Plagigeyeria gladilini
Plagigeyeria gladilini gladilini – endem
Plagigeyeria minuta 
Plagigeyeria (zetaprotogona) montenigrina – endem
Plagigeyeria piroti
Plagigeyeria zetaprotogona
Plagigeyeria zetaprotogona pageti – endem balkanski
Plagigeyeria zetaprotogona vitoja 
Plagigeyeria zetaprotogona zetadidyma – endem balkanski
Plagigeyeria zetaprotogona zetaprotogona – endem
Plagigeyeria zetaprotogona zetatridyma endem
Radomaniola curta 
Radomaniola (Orientalina) curta anagastica – endem
Radomaniola (Orientalina) curta curta – endem balkanski
Radomaniola (Orientalina) elongata endem
Radomaniola (Orientalina) lacustris – endem
Radomaniola (Orientalina) montana – endem
Saxurinator (Lanzaia) hadzii endem
Saxurinator montenegrinus endem
Saxurinator orthodoxus endem
Saxurinator schlickumi endem
Vinodolia (Anagastina) gluhodolica endem
Vinodolia (Anagastina) matjasici endem
Vinodolia (Anagastina) scutarica – endem
Vinodolia (Anagastina) vidrovani endem
Vinodolia (Anagastina) zetaevallis – endem
Potamopyrgus antipodarum (Novozelandski barski puž) – invazivan
Radomaniola (Orientalina) curta pivensis Prilog1 – endem
Belgrandiella bumasta – endem – IUCN DD
Islamia (Belgrandiella) bunarbasa (Slatkovodni pužić) Prilog1 – endem jugoistočne Evrope
Belgrandiella (Grossuana) serbica (Slatkovodni pužić) Prilog1 – stenoendem Srbije
Grossuana euxina 
Grossuana euxina euxina Prilog1 – endem
Grossuana euxina remesiana Prilog1 – endem
Sarajana apfelbecki
Sarajana apfelbecki driniana Prilog1 – endem balkanski
Terranigra kosovica Prilog1 – endem
Hydrocena cattaroensis – endem balkanski
Galba (Lymnaea) truncatula (Metiljski puž*)
Lymnaea raphidia
Lymnaea stagnalis (Veliki barski puž*)
Radix (Lymnaea) auricularia
Radix labiata (Radix peregra) (Lutajući puž*)
Radix balthica (Radix ovata) (Lokvin puž*) – nekad se dva sinonima greškom koriste za opis dve geografske podvrste
Radix ampla
Radix skutaris
Stagnicola (Lymnaea) palustris (Barski puž*) – ? Panon.obl.
Stagnicola corvus
Stagnicola montenegrinus
Amphimelania holandrii (Savski puž*)
Fagotia esperi
Fagotia (Microcolpia) daudebartii (Rečni puž*)
Fagotia (Microcolpia) daudebartii acicularis
Theodoxus danubialis – DD
Theodoxus fluviatilis DD
Theodoxus transversalis DD
Aplexa hypnorum
Haitia acuta
Physa fontinalis
Ferrissia (Pettancylus) clessiniana
Gyraulus (Armiger) crista
Gyraulus acronicus
Gyraulus albus
Gyraulus ioanis
Gyraulus meierbrooki
Gyraulus piscinarum
Gyraulus shasi
Gyraulus (Torquis) laevis
Hippeutis complanatus
Anisus leucostoma
Anisus septemgyratus
Anisus spirorbis (Vodeni puž*)
Anisus (Disculifer) vortex (Pločasti puž*)
Anisus (Disculifer) vorticulus
Bathyomphalus contortus
Planorbarius corneus (Tanjirasti puž*)
Planorbarius corneus corneus
Planorbis carinatus
Planorbis macedonicus
Planorbis planorbis (Oštri puž*)
Planorbis vitojensis
Segmentina nitida
Ancylus fluviatilis (Kapasti puž*)
Valvata (Cincinna) montenegrina
Valvata (Cincinna) piscinalis (Okruglousti puž*)
Valvata (Tropidina) macrostoma
Valvata cristata (Pljosnati okruglousti puž*)
Borysthenia (Valvata) naticina (Rečni okruglousti puž*)
Viviparus acerosus (Rečni živorodni puž*)
Viviparus acerosus acerosus
Viviparus contectus (fasciatus) (Barski živorodni puž*)
Viviparus mamillatus (Balkanski živorodni puž*) – endem balkanski
Viviparus viviparus (Živorodni puž*)

na vrh

Anodonta sp.

Filum: Mollusca, Klasa: Bivalvia – školjke

Porodica Dreissenidae
Dreissena polymorpha (Kaspijska školjka*) – invazivna, alohtona
Porodica Margaritiferidae
Margaritifera margaritifera (Rečna biserna školjka*) – DD
Porodica Sphaeriidae
Pisidium casertanum (Zrnasta školjka*)
Pisidium amnicum (Velika zrnasta školjka*) – Panon.obl.
Pisidium tenuilineatum
Sphaerium (Musculium) lacustre (Barska okruglasta školjka*) – DD
Sphaerium corneum (Okruglasta školjka*) – Panon.obl.
Sphaerium rivicola (Velika okruglasta školjka*) – Panon.obl.
Porodica Unionidae
Sinanodonta woodiana
Anodonta cygnea (Jezerska školjka*) – invazivna?
Pseudanodonta middendorffi
Pseudanodonta middendorffi compacta
Pseudanodonta complanata (Mala rečna školjka*) – veoma retka
Unio tumidus (Rečna školjka*) – Panon.obl.
Unio crassus carneus
Unio crassus cytherea
Unio crassus (Rečna školjka) – HabDir – Prilog1
Unio elongatulus
Unio elongatulus pallens
Unio pictorum (Jestiva rečna školjka*)
Unio pictorum latirostris
Unio pictorum platyrhynchus

na vrh

Lista mekušaca Srbije 1 – suvozemniFilum: Mollusca, Klasa: Gastropoda – suvozemni puževi
Aciculidae | Agriolimacidae | Argnidae | Argnidae (ex Pupillidae) | Arionidae | Azecidae (ex Cochlicopidae) | Bradybaenidae | Carychiidae | Chondrinidae | Clausiliidae | Cochlicellidae | Cochlicopidae | Cochlostomatidae (ex Cyclophoridae) | Cyclophoridae | Daudebardiidae | Ellobiidae | Enidae | Euconulidae | Ferussaciidae | Gastrodontidae | Helicidae | Helicodiscidae | Helicodontidae | Hygromiidae | Hygromiidae (ex Helicidae) | Hygromiidae (ex Helicodontidae) | Lauriidae | Limacidae | Milacidae | Oleacinidae | Orculidae | Oxychilidae | Oxychilidae (ex Zonitidae) | Patulidae (ex Discidae) | Pomatiasidae | Pristilomatidae | Pristilomatidae (ex Zonitidae) | Punctidae | Pupillidae | Pyramidulidae | Strobilopsidae | Strobilopsidae (ex Pupillidae) | Subulinidae | Succineidae | Truncatellidae (ex Vertiginidae) | Valloniidae | Vertiginidae | Vitrinidae | Zonitidae

(crvena) = targetne vrste
(plava) = alohtone vrste
(*) = alternativni nazivi
(?) = takson verovatno ne živi u Srbiji ili nije dokazan
(DD) = zvanično nedostajući ili neprovereni podaci


Cepaea sp.

Filum: Mollusca, Klasa: Gastropoda – puževi


Acicula miaphene – Balk.vrsta
Acicula szigethyannae – Balk.vrsta
Platyla banatica
Platyla corpulenta
Platyla feheri
Platyla minutissima
Platyla perpusilla – subendem
Platyla procax – endem
Platyla similis
Platyla wilhelmi – endem balkanski
Renea kobelti
Renea kobelti albanica – endem balkanski
Renea kobelti kobelti – endem
Deroceras (Agriolimax) agreste (Baštenski puž golać*)
Deroceras laeve
Deroceras maasseni
Deroceras (Agriolimax) reticulatum
Deroceras sturanyi
Deroceras turcicum
Agardhiella biarmata – Balk.vrsta
Agardhiella formosa – Balk.vrsta
Agardhiella lamellata – Balk.vrsta
Agardhiella parreyssii – Balk.vrsta
Agardhiella parreyssii parreyssii – Balk.vrsta
Agardhiella skipetarica – endem
Agardhiella stenostoma – Balk.vrsta
Agardhiella truncatella – Balk.vrsta
Agardhiella dabovici (dabrovicii?) – endem
Arion lusitanicus
Arion rufus (Crveni puž golać*)
Arion (Carinarion) circumscriptus
Arion (Carinarion) silvaticus
Arion (Kobeltia) anthracius
Arion (Kobeltia) distinctus
Arion (Kobeltia) hortensis – ?
Arion (Mesarion) fuscus
Arion (Mesarion) subfuscus (Smeđi puž golać*)
Hypnophila pupaeformis – endem balkanski
Fruticicola (Bradybaena) fruticum (Šumski puž*)
Carychium minimum (Obalni puž*)
Carychium (Saraphia) tridentatum
Zospeum amoenum
Abida cylindrica – ? – DD
Abida secale secale – Balk.vrsta
Chondrina clienta (arcadica) – spec.
Chondrina arcadica clienta – subspec.
Chondrina spelta
Chondrina spelta serbica – Prilog1 – endem balkanski
Chondrina spelta spelta – endem balkanski
Granaria (Abida) frumentum (Mnogozubi puž*)
Granaria frumentum atracta
Granaria frumentum frumentum
Granaria frumentum hungarica
Granaria (frumentum?) illyrica – ? – Zapadno Balk. vrsta (BH, Hrv.)
Rupestrella philippii
Rupestrella philippii philippii
Rupestrella rhodia
Alinda (Balea sin. Laciniaria) biplicata (Šumski vretenac*) – Balk.vrsta
Alinda (Balea) biplicata balcanica (Balkanski šumski vretenac*) – Prilog1 endem
Alinda (Balea) biplicata biplicata – Balk.vrsta
Alinda (Balea) biplicata bosnina – Balk.vrsta
Alinda (Balea) biplicata euptychia – Balk.vrsta
Alinda (Balea) biplicata faueri – Balk.vrsta
Alinda (Balea) biplicata labiata – Balk.vrsta
Alinda (Balea) biplicata michaudiana – Balk.vrsta
Alinda (Balea) biplicata urosevici – Prilog1 – endem
Alinda (Balea) biplicata vlasinensis (Vlasinski šumski vretenac*) – Prilog1 – endem
Alinda elegantissima – Balk.vrsta
Alinda elegantissima elegantissima – Balk.vrsta
Alinda elegantissima pirotana – endem balkanski
Alinda (Balea) pancici (Pančićev šumski vretenac*) – Prilog1 – endem
Alinda (Balea) wagneri – Balk.vrsta
Alinda (Balea) wagneri stojicevici – Prilog1 – endem
Alinda (Pseudalinda) serbica – endem balkanski
Alinda (Balea) serbica golesnicensis – endem balkanski
Alinda (Pseudalinda) serbica rambouseki – endem balkanski
Alinda (Pseudalinda) serbica serbica – endem balkanski
Ruthenica filograna
Ruthenica filograna filograna
Macrogastra (Iphigena) ventricosa (Veliki vretenac)
Macrogastra (Macrogastra) ventricosa major
Macrogastra (Pyrostoma) densestriata
Macrogastra (Pyrostoma) densestriata densestriata
Clausilia (Andraea) dubia (Gravirani vretenac*)
Clausilia (Andraea) dubia vindobonensis
Clausilia bidentata (Dvozubi vretenac*) – ? – DD
Clausilia pumila
Vestia (Brabenecia) ranojevici – Prilog1 – endem balkanski
Vestia (Brabenecia) ranojevici ranojevici – endem
Vestia (Vestiella) roschitzi – ?
Vestia (Vestiella) roschitzi minima – Prilog1 – endem
Vestia (Vestiella) roschitzi pygmaea
Vestia (Vestiella) roschitzi roschitzi
Vestia (Vestiella) roschitzi trigonostoma – Prilog1 – endem
Laciniaria plicata
Laciniaria plicata coarctata
Laciniaria plicata excepta
Laciniaria plicata plicata
Bulgarica moellendorffi
Bulgarica moellendorffi banjana – Prilog1 – endem
Bulgarica moellendorffi moellendorffi – Prilog1 – endem
Bulgarica rugicollis
Bulgarica rugicollis rugicollis
Bulgarica stolii – Prilog1 – endem
Bulgarica (Denticularia) denticulata
Bulgarica (Pavlovicia) pavlovici
Bulgarica (Pavlovicia) pavlovici pavlovici (Patuljasti vretenac*) – Prilog1 – endem
Bulgarica (Pavlovicia) pavlovici purpurascens – Prilog1 – endem
Bulgarica (Strigilecula) vetusta
Bulgarica (Strigilecula) vetusta conjuncta
Bulgarica (Strigilecula) vetusta pancici = Alopia pancici (Pančićev vretenac*) – endem
Bulgarica (Strigilecula) vetusta striolata
Bulgarica (Strigilecula) vetusta vetusta
Balea perversa – Prilog1
Herilla bosniensis (Alopia exornata) – ? – endem
Herilla bosniensis bosniensis (Alopia exornata bosniensis) – Prilog1 – endem balkanski
Herilla bosniensis dux – ? – endem
Herilla bosniensis exornata – ? – endem
Herilla bosniensis gastron – ? – endem
Herilla bosniensis hannae – ? – endem
Herilla bosniensis ibarensis – endem
Herilla bosniensis kusceri – Prilog1 – endem
Herilla bosniensis rex – ? – endem
Herilla bosniensis semistriata – Prilog1 – endem
Herilla durmitoris – ? – endem balkanski
Herilla durmitoris durmitoris – ? – endem balkanski
Herilla durmitoris pseudalopia – ? – endem balkanski
Herilla illyrica – ?
Herilla illyrica illyrica – ? – endem balkanski
Herilla illyrica medorella – ? – endem
Herilla illyrica oribates – ? – endem
Herilla illyrica savnikensis – ? – endem
Herilla jabucica – ? – endem
Herilla jabucica excedens – Prilog1 – endem
Herilla jabucica interrupta – ? – endem
Herilla jabucica jabucica – ? – endem
Herilla ziegleri – ? – endem
Herilla ziegleri accedens – Prilog1 – endem
Herilla ziegleri amaliae – Prilog1 – endem
Herilla ziegleri costulifera – ? – endem
Herilla ziegleri dacica – ? – endem
Herilla ziegleri discreta – ? – endem
Herilla ziegleri edlaueri – ? – endem
Herilla ziegleri jaeckeli – Prilog1 – endem
Herilla ziegleri klemmi – ? – endem
Herilla ziegleri limana – Prilog1 – endem
Herilla ziegleri neglecta (Brancsik 1888) – ? – endem
Herilla ziegleri rascana – Prilog1 – endem
Herilla ziegleri tarensis – Prilog1 – endem balkanski
Macedonica frauenfeldi – ?
Macedonica frauenfeldi frauenfeldi – Prilog1 – endem
Macedonica frauenfeldi moellendorffii – Prilog1 – endem
Macedonica frauenfeldi occidentalis – Prilog1 – endem balkanski
Macedonica frauenfeldi pavloviciana – Prilog1 – endem
Macedonica frauenfeldi sigma – ?
Macedonica frauenfeldi tau – ?
Macedonica marginata – ?
Macedonica marginata marginata – ?
Macedonica pirotana – Prilog1 – endem
Cochlodina laminata (Sjajni vretenac*)
Cochlodina laminata albanica
Cochlodina laminata laminata
Cochlodina laminata nana
Cochlodina laminata oreinos
Dilataria bosnica (Bosanski vretenac*)
Dilataria bosnica montenegrina (Crnogorski vretenac)
Delima binotata
Delima binotata gastrolepta
Delima binotata hercegovinae – ?
Delima binotata schlotteri – endem balkanski
Delima blanda
Delima montenegrina – ? – endem balkanski
Delima montenegrina montenegrina – ?
Delima montenegrina muralis – ?
Delima montenegrina nodulosa – ?
Delima montenegrina semilabiata – ?
Delima montenegrina spuzensis – ? – endem
Delima (Semirugata) bilabiata
Delima (Semirugata) bilabiata bilabiata
Charpentieria (Stigmatica) stigmatica
Charpentieria (Stigmatica) stigmatica stigmatica
Medora contracta – ?
Medora contracta contracta – endem balkanski
Medora contracta seriola – ? – endem balkanski
Medora dalmatina – ? – endem
Medora dalmatina montenegrina – ? – endem
Medora lesinensis – ?
Medora lesinensis dimorpha – ?
Medora lesinensis lesinensis – ? – endem balkanski
Medora proxima – ?
Medora proxima proxima – ? – endem balkanski
Albinaria (Graja) schuchii – Balk.vrsta
Agathylla (Medora) abrupta – endem balkanski
Agathylla biloba – Balk.vrsta
Agathylla biloba biloba – Balk.vrsta
Agathylla (Medora) goldi – endem balkanski
Agathylla (Medora) goldi goldi – endem balkanski
Agathylla (Medora) goldi herminiana – endem balkanski
Agathylla (Medora) goldi sulcosula – endem balkanski
Agathylla (Medora) regularis – endem balkanski
Agathylla regularis castellastuana – Balk.vrsta
Agathylla regularis regularis – Balk.vrsta
Agathylla (Medora) sulcosa – endem balkanski
Agathylla sulcosa camenensis – Balk.vrsta
Agathylla (Medora) formosa – endem balkanski
Agathylla (Agathyllina) lamellosa – endem balkanski
Agathylla (Medora) strigillata – Balk.vrsta
Agathylla (Agathyllina) strigillata strigillata – Balk.vrsta
Protoherilla baleiformis
Protoherilla mirabilis
Protoherilla pseudofallax
Montenegrina (Delima) apfelbecki – ?
Montenegrina cattaroensis – ? – endem balkanski
Montenegrina janinensis – ?
Montenegrina janinensis sporadica – Prilog1 – endem
Montenegrina subcristata – ? – endem balkanski
Montenegrina subcristata subcristata – ?
Montenegrina subcristata wohlberedti – ?
Montenegrina umbilicata – ?
Montenegrina umbilicata costata – ?
Montenegrina umbilicata umbilicata – ?
Carinigera eximia – Prilog1 – endem balkanski
Balea (Alinda) biplicata pancici [sin. Alinda (Balea) pancici?] (Pančićev šumski vretenac*) – Prilog1 – endem
Cochlicella acuta
Cochlicella conoidea
Cochlicopa lubrica (Sjajni puž*)
Cochlicopa lubricella
Cochlostoma (Auritus) auritum – endem balkanski
Cochlostoma (Auritus) auritum auritum
Cochlostoma (Auritus) auritum drimmeri
Cochlostoma (Auritus) auritum lamellatum
Cochlostoma (Auritus) auritum meridionalis
Cochlostoma (Auritus) auritum montenegrinum
Cochlostoma cinerascens
Cochlostoma cinerascens beauforti
Cochlostoma scalarinum
Cochlostoma scalarinum scalarinum
Cochlostoma septemspirale
Cochlostoma septemspirale bosniense – ?
Cochlostoma septemspirale riedeli
Cochlostoma (Holcopoma) roseoli
Cochlostoma (Holcopoma) roseoli roseoli
Cochlostoma (Holcopoma) roseoli scutariense
Cochlostoma (Turritus) dalmatinum – endem
Cochlostoma (Turritus) erika – endem
Cochlostoma (Turritus) gracile
Cochlostoma (Turritus) gracile gracile
Cochlostoma (Turritus) gracile martensianum
Cochlostoma (Turritus) kleciaki arnautorum
Cochlostoma (Turritus) kleciaki arnautorum
Cochlostoma (Turritus) sturanii
Cochlostoma (Turritus) sturanii scalariniformis
Cochlostoma (Turritus) tergestinum
Pholeoteras euthrix
Daudebardia brevipes
Daudebardia rufa (Polugoli puž*)
Ovatella firminii
Myosotella myosotis
Zebrina detrita (Šareni puž*)
Mastus venerabilis
Chondrus zebra
Chondrus zebra tantalus
Chondrula macedonica – ?
Chondrula macedonica cazanikensis – ?
Chondrula microtragus
Chondrula quinquedentata
Chondrula tridens (Trozubi puž*)
Chondrula tridens tridens
Pseudochondrula seductilis
Pseudochondrula seductilis seductilis
Jaminia quadridens
Jaminia quadridens quadridens
Ena concolor
Ena montana
Ena subtilis
Ena subtilis subtilis
Merdigera (Ena) obscura
Euconulus fulvus (Koštuničavi puž*)
Cecilioides acicula (Iglasti puž*)
Cecilioides spelaea
Cecilioides veneta
Zonitoides (Zonitoides) nitidus (Kupasti puž*)
Cattania (Helicigona trizona) balcanica – Prilog1 – endem balkanski
Cattania (Helicigona trizona) inflata – Prilog1 – endem balkanski
Cattania trizona
Cattania (Helicigona) trizona ljubetensis – Prilog1 – endem
Cattania trizona pseudocingulata
Cattania (Helicigona) trizona trizona – endem balkanski
Theba pisana
Theba pisana pisana
Helix cincta
Helix dormitoris kolaschinensis (ex. Pomatia kolaschinensis Kobelt 1898) – Prilog1 – endem balkanski
Helix lucorum (Šumski sivi puž) – Prilog2 – endem balkanski
Helix pomatia (serbica) (Vinogradarski puž) – HabDirV – Prilog2 – Bern3 – endem balkanski
Helix secernenda – ?
Helix vladica – Prilog1 – endem balkanski
Helix aspersa (Cornu aspersum) (Baštenski puž) – Prilog2
Cepaea (Austrotachea) vindobonensis (Panonski puž*)
Cepaea hortensis (Baštenski puž*)
Cepaea nemoralis (Poljski puž*)
Cantareus apertus
Isognomostoma isognomostoma (Trozubi puž*)
Helicigona lapicida (Zidni puž*)
Faustina (Chilostoma) faustina (Prugasti puž*) sin. Helicigona rossmässleri
Faustina illyrica – ?
Faustina illyrica illyrica – ?
Chilostoma (Drobacia) banaticum (Banatski puž*) sin. Helicigona banatica Partsch
Chilostoma (Dinarica) pouzolzi – endem balkanski
Chilostoma (Dinarica) pouzolzi bosniensis – ? – endem balkanski
Chilostoma (Dinarica) pouzolzi montenegrina – ? – endem balkanski
Chilostoma (Dinarica) pouzolzi pouzolzi – endem balkanski
Chilostoma (Dinarica, Helicigona) serbica – subendem balkanski
Chilostoma (Josephinella) apfelbecki
Chilostoma (Josephinella) apfelbecki bindzaensis
Chilostoma (Josephinella) moellendorffi – endem balkanski
Chilostoma (Josephinella) phocaea
Chilostoma (Liburnica) hoffmanni
Chilostoma (Liburnica) hoffmanni hoffmanni – endem balkanski
Chilostoma (Liburnica) hoffmanni walteri
Chilostoma (Liburnica) insolita
Chilostoma (Liburnica) insolita costulata
Chilostoma (Helicigona) kollari – Prilog1 – endem balkanski
Chilostoma (Liburnica) setigera
Chilostoma (Liburnica) setigera setigera
Arianta (Helicigona) arbustorum (Mermerast puž*)
Arianta arbustorum arbustorum
Lucilla scintilla
Lindholmiola corcyrensis
Helicodonta obvoluta bosniaca – ?
Helicodonta obvoluta (Tanjirasti puž*)
Trichia (Trochulus) hispida (Pahuljicasti puž*)
Trichia (Trochulus) montana – ?
Trochulus striolatus
Trichia (Trochulus) striolata – ?
Trochulus striolatus danubialis
Trichia (Trochulus) villosa – ?
Euomphalia strigella (Žbunski puž*)
Euomphalia strigella strigella
Monacha cartusiana (Sjajnobeli puž*)
Monacha dofleini
Monacha frequens – endem balkanski
Hygromia cinctella
Cernuella virgata
Urticicola (Monachoides, Perforatella) umbrosus (Pljosnati vezeni puž*) – Panon.obl. Podunavlje
Pseudotrichia (Monachoides) rubiginosa (Dlakavi puž*)
Perforatella bidentata (Velikozubi puž*)
Monachoides incarnatus
Monachoides incarnatus incarnatus – ?
Monachoides kosovoensis – endem balkanski
Monachoides taraensis – ?
Hiltrudia globulosa
Hiltrudia (Monacha) kusmici – endem balkanski
Hiltrudia mathildae
Xerocampylaea zelebori
Semifruticicola costulata
Semifruticicola costulata costulata
Semifruticicola costulata serbica
Petasina (Filicinella) filicina
Petasina (Filicinella) filicina bosnensis – ?
Petasina (Trichia) unidentata (Jednozubi puž*) – ?
Helicopsis striata striata
Xeromunda vulgarissima
Xeromunda vulgarissima vulgarissima
Xerolenta (Helicella) obvia (Korovski puž*)
Xerolenta obvia obvia
Xerocrassa (Xerocrassa) muehlfeldtiana
Trochoidea (Fochoidea) pyramidata
Trochoidea (Fochoidea) trochoides
Helix (Trichia) dormitoris hajlensis = Trochulus (Trichia) erjaveci (Zrnasti puž*) – Prilog1 – endem
Soósia diodonta – Prilog1 – subendem balkanski
Lauria cylindracea
Malacolimax mrazeki
Limax cinereoniger
Limax conemenosi
Limax graecus – ?
Limax maximus (Veliki puž golać*)
Limax wohlberedti
Limacus (Limax) flavus (Podrumski golać*)
Lehmannia brunneri
Lehmannia nyctelia
Tandonia (Milax) albanica – endem balkanski
Tandonia bosnensis – ? – endem
Tandonia budapestensis – ?
Tandonia cavicola
Tandonia (Milax) kusceri – endem balkanski
Tandonia nigra – ?
Tandonia (Milax) reuleauxi – endem balkanski
Tandonia (Milax) serbica – endem
Tandonia sowerbyi
Poiretia cornea
Sphyradium (Orcula) doliolum (Tupi puž*)
Pagodulina kaeufeli
Pagodulina subdola
Pagodulina subdola gracilior
Pagodulina subdola litoralis
Orcula dolium
Orcula dolium dolium
Orcula schmidtii – ?
Orcula schmidtii schmidtii – endem balkanski
Morlina glabra
Morlina glabra striaria
Mediterranea depressa – ?
Mediterranea hydatina – ?
Mediterranea hydatina hydatina – ?
Mediterranea inopinata – ?
Mediterranea planorbis – ?
Mediterranea planospiroides – ?
Mediterranea serbica
Mediterranea wiktori – ?
Carpathica (Illyrica) langi
Carpathica (Illyrica) stussineri
Oxychilus draparnaudi (Svetlucavi puž*) – nije dokazan za Srbiju
Oxychilus jugoslavica – ?
Oxychilus (Morlina) glaber (Providni puž*)
Aegopinella minor (Brdski puž*)
Aegopinella pura
Discus ruderatus
Discus ruderatus ruderatus
Discus (Gonyodiscus) perspectivus
Discus rotundatus (Šareni tanjirasti puž*)
Pomatias elegans (Puž vrataš*) – kod nas sporadičan, na crvenim listama u Evropi
Gyralina circumlineata – ?
Vitrea botterii
Vitrea (Crystallus) contracta
Vitrea (Crystallus) crystallina (Kristalni puž*)
Vitrea diaphana
Vitrea diaphana diaphana
Vitrea illyrica
Vitrea kiliasi
Vitrea kutschigi – endem balkanski
Vitrea spelaea
Vitrea sturanyi – endem balkanski
Vitrea (Subrimatus) subrimata – subendem
Paralaoma servilis
Punctum pygmaeum (Patuljasti pužić*)
Pupilla muscorum
Pupilla sterri
Pupilla triplicata
Pyramidula cephalonica
Pyramidula pusilla
Pyramidula rupestris – ?
Virpazaria stojaspali
Spelaeodiscus (Aspasita) triarius
Spelaeodiscus (Aspasita) triarius triarius
Spelaeodiscus albanicus – ?
Spelaeodiscus dejongi
Spelaeodiscus obodensis – endem
Spelaeodiscus unidentatus – endem
Virpazaria (Aemiliella) ripkeni – endem
Virpazaria adrianae – endem
Virpazaria aspectulabeatidis
Virpazaria backhuysi – endem
Virpazaria deelemanorum – endem
Virpazaria pageti – endem
Klemmia magnicosta (magnicostata?) – endem
Klemmia sinistrorsa (sinistrosa?) – endem
Rumina decollata
Succinea (Succinella) oblonga (Mali puž ćilibar*)
Succinea putris (Puž ćilibar*)
Oxyloma dunkeri
Oxyloma (Succinea) elegans (Vitki puž ćilibar*) sin. Succinea pfeifferi
Oxyloma elegans elegans
Truncatella subcylindrica – primorski puž?
Truncatellina cylindrica
Truncatellina laeviuscula
Columella edentula
Vallonia costata (Rebrasti puž*)
Vallonia enniensis
Vallonia excentrica
Vallonia pulchella
Gittenbergia sororcula
Acanthinula aculeata (Bodljikavi puž*)
Vertigo alpestris
Vertigo antivertigo
Vertigo pusilla
Vertigo pygmaea (Patuljasti puž*)
Vertigo substriata
Vertigo (Vertilla) angustior – HabDir2 – Prilog1
Vitrinobrachium breve
Vitrina pellucida (Staklast puž*)
Semilimacella bonellii – ?
Semilimacella (Vitrina) bonellii reitteri – endem balkanski
Eucobresia diaphana
Oligolimax annularis
Aegopis tenerrimus
Aegopis verticillus (Puž kamenjar*)
Paraegopis albanicus – endem
Paraegopis mauritii – endem
Paraegopis mauritii mauritii
Paraegopis mauritii montenegrinus – endem
Paraegopis oberwimmeri – endem
Paraegopis skipetaricus – endem
Zonites algirus

na vrh

A blog többnyelvű, de nem minden nyelven található ugyanaz a tartalom. Próbáld a lenti fordítót.

The Blog is in three languages, but not all posts are translated. Use the translator when needed.

English posts Clanci na srpskom! Magyar cikkek