19. srp 2013.

Novi doprinos jačanju zaštite prirode na Balkanu


Zaštita prirode se kao i sve biološke i društveno-političke disciplene usavršuju. Konvencionalni pristup od pre nekoliko decenija (tzv. konzervacija) je pre svega doveo do ekološke stagnacije nekih područja, a formalnom zaštitom na papiru i propadanja drugih (primer je SRP Ludaško jezero). Prvi problem je da kao što nema ni dovoljno kvalitetnih zelenih površina po glavi stanovnika već se sve više toga nekontrolisano kultiviše, pretvara u agrarnu pustinju ili prirodu guta industrijalizacija, infrastruktura i urbanizacija tako nema ni dovoljno stvarno zaštićenih područja – svega nekih 6% teritorije Srbije je pod nekakvim režimom u vidu nacionalnih parkova, rezervata prirode itd.

Izgled početne strane portala
Sa druge strane u nekim slučajevima već zaštićena područja nemaju kvalitetnu studiju zaštite i menadžment planove, pa se postavlja pitanje njihove budućnosti. Neka propadaju do te mere da više i ne reflektuju stanje od kada su bila predložena za zaštitu. Imaju izmenjen ekosistem a taj trend kasnije nije monitorovan i dovoljno dokumentovan. Za predlaganje novih područja – pre svega za funkcionalnu ekološku mrežu kakvu Srbija nikada nije imala – potrebni su podaci o vrstama i staništima. A da bismo saznali šta imamo potrebno je mnogo gaženje blata i pisanja – inventarizacija je ne samo naporan nego i spor posao.

Predstavljam dve revolucionarne novine na kojima su mnogi profi i amateri ekolozi radili veoma mnogo. Prvo je krajem 2011 pokrenut forum (koji sa trenutnih 113 članova iz cele Srbije i šire polako poprima nacionalni karakter) da se ljudima sa raznih zatvorenih i nekad teško preglednih dopisnih listi omogući lakše prezentovanje fotografija i terenskih posmatranja:

Forum o biološkoj raznovrsnosti Srbije

A zatim je 2012 u test fazi pokrenut, a kasnije i javno predstavljen nacionalni portal, koji je već u startu krenuo sa preko 30.000 nalaza organizama iz raznih taksonomskih grupa (leptiri, ptice, gmizavci itd.) od kojih je veći deo bio i korektno identifikovan:

BioRaS - Portal Biološke Raznovrsnosti Srbije

Koji je kasnije dopunjen sa sistemom za lakše pregledanje, a podaci se klikom na nalaze o rasprostranjenju mogu videti i na UTM mapi Srbije:

BioRaS viewer
Primer vrste lastin repak (Papilio machaon)

Originalna ideja potekla je sa sastanaka i iz dopisivanja pre svega mlađe generacije terenskih biologa koji su smatrali da im je pristup legalnom, t.j. štampanom publikovanju svojih nalaza i zapažanja iz terenskih dnevnika teško pristupačan. Ova izdanja, biološke stručne periodike, zbornici zavoda za zaštitu prirode, ili glasnici muzeja (npr. Zaštita Prirode, Botanica Serbica, Arhiv Biol. Nauka, Museion i slično) rezervisana su za vrhunske stručnjake. A osim velikih kriterijuma da bi rad nekog ekologa-debutanta u njima izašao, izlaze neredovno i samo nekoliko puta godišnje. Sa druge strane publikovanje putem elektronskih medija je danas sveprihvaćeno u nauci. Na ovaj način se postupak publikovanja znatno ubrzava, i omogućuje se većim masama da svoje podatke brzo proslede do institucija i organa relevantnih za odlučivanje u zaštiti prirode.

Tražio sam, ali nisam našao ništa slično u regiji. Sa ovim pišemo neku vrstu istorije.

0 Komentari:

A blog többnyelvű, de nem minden nyelven található ugyanaz a tartalom. Próbáld a lenti fordítót.

The Blog is in three languages, but not all posts are translated. Use the translator when needed.

English posts Clanci na srpskom! Magyar cikkek