11. srp 2013.

Orhideje na smetlištu


Tokom rutinskog obilaska terena jugozapadno od grada, u aprilu 2010 naišli smo na retku vrstu orhideje.

U pitanju je mirisni kaćun (Orchis morio) koji je sudeći po literaturi u Severnoj Bačkoj zadnji put zabeležen 1915. godine! Ovaj autohtoni cvet iz roda orhideja je po podacima Zavoda za zaštitu prirode u izumiranju i u današnjoj Vojvodini živi još samo na 3 poznata lokaliteta od kojih se nijedan ne nalazi na teritoriji opštine Subotica. Naš botaničar čika Sturc je na do sada najbližem lokalitetu (opština Kanjiža) onomad našao samo jedan primerak. U užoj Subotici ova vrsta do sada nikada nije nađena!

I ranije smo primećivali jako prisustvo autohtonih biljaka na području Pačirskog puta, ali ovo je zaista bilo neočekivano iznenađenje. Na žalost, deo jarka koji smo pretraživali osuđen je na propast zbog divlje deponije koju je država jednom očistila, ali "ljudi" iz okoline nastavljaju tamo da iznose kućno smeće koje pokriva sve unaokolo.

Ovo otkriće govori o dve stvari: da priroda okoline Subotice još ima čime da iznenadi – ako hodamo otvorenih očiju – i o tome da je ovo zadnji čas da se nešto učini u zaštiti onoga što je još preostalo.

Vreme je da prestanemo sa uništavanjem prirode i zagađivanjem svakog kutka koji je još ostao. Poručujemo građanima, da je ovo grad svih nas, da je slika predela Subotice odraz nas samih i da prestanu sa iznošenjem smeća u prirodu okoline grada!

Apelujemo na savest građana, da svi zajedno stanemo na put uništavanju i damo još jednu zadnju šansu prirodi da se barem na onih nekoliko neizbetoniranih kvadrata gde je još preživela opstane.


Literatura:
[1] Sturc, B. (1997): A Szabadkai-Horgosi homokpuszta természetes flóraképe és megőrzésének kérdései (Prirodna flora Subotičko-horgoške peščare i pitanja njene zaštite). Életjel, Szabadka
[2] B. Šajinović: Zaštićene biljne vrste na teritoriji SAP Vojvodine, Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode u Novom Sadu, 1987
Arhivirano sa sajta www.protego-org.org (Orig. post. 29 april 2010)

0 Komentari:

A blog többnyelvű, de nem minden nyelven található ugyanaz a tartalom. Próbáld a lenti fordítót.

The Blog is in three languages, but not all posts are translated. Use the translator when needed.

English posts Clanci na srpskom! Magyar cikkek