24. velj 2012.

Wetlands International cenzus 2012 - Akumulacija Skenderevo

 

Zimski cenzus vodenih ptica je sezonsko-sinhrona aktivnost u okviru Wetlands International (do 1995 IWRB*) African-Eurasian Waterbird Censusa. Ove godine akcija je trajala između 14. januara i 2. februara i preko 260 ornitologa iz Srbije, čisto na volonterskoj osnovi prebrojalo je preko 250.000 ptica.

Na ovim stranicama prikazane su slike napravljene 23. januara, tokom posete Akumulaciji koja se nalazi 13 km zapadno od Subotice.

Tlo Telečke lesne zaravni je kvalitetno, ali siromašno nadzemnim vodama, stoga je u zadnje dve decenije napravljeno više akumulacija sa ciljem korišćenja za navodnjavanje.

Ova akumulacija površine 38,6 hektara na gornjem delu Krivaje kod naselja Skenderevo i Tavankut je poribljena i postala - naročito zbog zagađene vode Palićkog jezera - omiljeno mesto ribolovaca sa šireg područja. Ovo jezero drži rekord sa preko stotinu "privatnih molova" koje po samo njima poznatoj logici prave ribolovci.

Voda akumulisana betonskom branom pokriva otprilike isti prostor koji je pokrivala u istorijskom koritu. Krivaja je prirodno bila mnogo bogatija vodom i na ovom mestu široka između 30 i 100 metara, iako istorijski zapisi govore o periodičnom presušivanju svih rečica u okolini Subotice.

Simbioza pecaroša i ptica

Labudovi su uvek u akciji i prave priličnu buku

U za doba godine neverovatno blagom vremenu na jezeru se zadržavalo 17 labudova (Cygnus olor), 172 liski (Fulica atra), 49 gluvara (Anas platyrhynchos) i 5 nepoznatih plovki (Anatinae), koje su preletele prebrzo ili bile predaleko na vodi da bismo ih uspešno determinisali.

Tragom vidre...
... i jazavca
Barske koke (Gallinula) i barski petlovani (Rallus) se nisu odazivali na uporno "vabljenje" - puštanje njihovih glasova iz mobilnog. Najverovatnije ih nije bilo na akumulaciji.

Na obali su zabeleženi tragovi vidre (Lutra lutra) i jazavca (Meles meles).


"Vazdušno korenje" barskih iva (Salix cinerea)
ukazuje na periodično variranje vodostaja
Igra neba i vode

Biser ovogodišnjeg cenzusa svakako su dve usamljene ptice koje su plivale uz molove. Za jednu je potvrđeno da je severni ili morski gnjurac (Gavia arctica), a druga sitnija je bila ženka ili mlad mužjak malog ronca (Mergus albellus). Manja ptica je kada se približila gnjurcu na oko 20 metara iznenada je poletetala sa vode da bi se spustila pedesetak metara dalje. Prvo sam mislio da je gnjurac druge vrste, krivokljuni (Gavia stellata), ali veličina ništa ne znači, jer primerci obe vrste "dolaze u raznim veličinama". Očigledno dominantniji gnjurac na približavanje nije poleteo nego uporno zaranjao.

Jedan usamljeni severni gnjurac (Gavia arctica) je boravio na akumulaciji

Debeo sneg koji je padao ovih dana i mraz su ponovo zarobili jezero u led, pa su ptice verovatno već sada negde južnije. Slike su ekstraktovane sa zumiranog video snimka, ali čak i sledeća nekvalitetna fotografija odražava prepoznatljiv karakter ptice.


Akumulacija se ka severnom delu sužava i poprima nešto drugačiji karakter. Ali su se labudovi i ovde rado zadržavali, kao što se vidi sa priloženog videa.

Activities recoreded during African-Eurasian Waterbird Census.
* IWRB = International Waterfowl Research Bureau (est. 1954)

More photos at:www.flickr.com

0 Komentari:

A blog többnyelvű, de nem minden nyelven található ugyanaz a tartalom. Próbáld a lenti fordítót.

The Blog is in three languages, but not all posts are translated. Use the translator when needed.

English posts Clanci na srpskom! Magyar cikkek