12. srp 2013.

Galebarenje jul 2013

Sova "namiguje" – jedno oko još ima da se zalepi

Neuspeh sa sovom.
Zajedno sa kolegom prstenovačem Centra za markiranje životinja pri Prirodnjačkom muzeju pokušali smo primamiti nekoliko galebova sa obližnje kolonije da napadnu veštačku sovu. Eksperiment je propao, jer iz nepoznatih razloga ptice nije zanimala naša sova...

Iako su ptice sa kolonije "žive" grabljivice – pa i druge veće galebove – redovno i veoma agresivno napadale (kao na primer ovog jadnog mladog mišara sa videa koji je slučajno zalutao u vazdušni prostor iznad lagune).

Inače, kao i uvek galebova je bilo svuda – samo ne gde smo se mi kretali. Kao da znaju da smo ornitolozi koji su izašli da ih posmatramo...


Palićko jezero, 12 jul 2013


Galeb napada mladog mišara (Buteo buteo)

Kolonija se osim galebova (Larus ridibundus) sastoji od više vrsta: vivaka (Vanellus vanellus), riđoglavih plovki (Aythya ferina), gluvara (Anas platyrhynchos), grogotovaca (Anas querquedula) sve sa plivajućim mladima, kao i vlastelica (Himantopus himantopus) koje su najglasnije. Bilo je i nešto prudnika (Tringa glareola).

Kasnije smo posetili deponiju gde je bilo mnogo galebova, uglavnom velikih:


Subotička deponija, 12 jul 2013


slike u pripremi...

Sve snimljeno Samsung ES25 aparatom.

0 Komentari:

A blog többnyelvű, de nem minden nyelven található ugyanaz a tartalom. Próbáld a lenti fordítót.

The Blog is in three languages, but not all posts are translated. Use the translator when needed.

English posts Clanci na srpskom! Magyar cikkek