5. stu 2012.

Kako smo se nekad borili...


U slučajevima uništavanja prirode vanrednih razmera, inače ne tako složne ekološke nevladine organizacije i grupe prirodnjaka smogle su snage da nađu tačku spajanja. Primere toga treba beležiti i pamtiti.


Donju obavest postavili smo u primitivnom formatu oktobra 2002. godine, kada su neki ludaci ilegalno preoravali stepska staništa u Severnoj Bačkoj. Sve relevantne grupe ljudi (uključujući mene, koji je orginalni članak postavio, na stranicu ED Rihard Čornai) zajedno sa pokrajinskim Zavodom za zaštitu prirode alarmirali su, podigli prašinu i napravili veliku buku – u medijima, na javnim raspravama, u pisanoj formi resornim Ministarstvima (za zaštitu čovekove stredine i poljoprivredu) itd. Na ovakav način je izašao tekst zajedničke izjave (sada vec arhiviran) na netu...

Klikom na ponuđeni link otvoriće se kopija sada već arhiviranog nekadašnjeg izveštaja.Click here for more info.


Klikni ovde.


Kattints.


*Pažnja: navedeni materijal je ponovljen sa arhiviranog sajta ED "Rihard Čornai".
Materijal podleže (c) Autorskim pravima

0 Komentari:

A blog többnyelvű, de nem minden nyelven található ugyanaz a tartalom. Próbáld a lenti fordítót.

The Blog is in three languages, but not all posts are translated. Use the translator when needed.

English posts Clanci na srpskom! Magyar cikkek